Bryggerityper

Læs mere om de forskellige typer af danske bryggerier

Hop til en bryggeritype

Hvad er et nanobryggeri?

Nanobryggerierne er den mindste type i vores samling af bryggerier i Danmark.
Frit inspireret af bryggersammenslutningen Det Fri Øls definition, dækker betegnelsen “Nanobryggeri” i denne sammenhæng over “… bryggerier med en maksimal årlig bryggekapacitet på 30.000 liter”.
Der findes naturligvis mange hobby- og hjemmebryggere der også kunne gå ind under denne beskrivelse, men heri er kun medtaget fødevaregodkendte bryggerier der er godkendt til at sælge øl.

Nanobryggeriernes anlæg er i sagens natur mindre – og processen i mange tilfælde mere “håndholdt” – end på de større bryggerier. Derfor kan øllets smag og udseende variere en smule fra bryg til bryg.
Til gengæld oplever man hos nanobryggerne ofte en særlig respekt for de håndværksmæssige traditioner inden for ølbrygning. Her er tid til at nusse om hver eneste af de (relativt få) dyrebare dråber i hvert bryg.

I Kategorien Nanobryggerier

Hvad er et mikrobryggeri?

Mikrobryggerier er kategorien over de små nanobryggerier. Vi læner os igen op ad definitionen fra Det Fri Øl, som sætter bryggerier med en årlig bryggekapacitet på 30.000 til 1,5 mio. liter i denne kategori.

Der er selvsagt stor forskel på bryggerierne i det spænd ift. bryggevolumen, bryggeproces, udvikling og ensartethed i de forskellige bryg.
Generelt kan man dog sige, at der også hos mikrobryggerierne er stor respekt for bryggetraditioner og håndværk – selvom man ikke har den samme “tætte kontakt” med hvert bryg, som f.eks. gør sig gældende for nanobryggerierne.
I kategorien mikrobryggerier finder man mange af de danske bryggerier, der efterhånden har vundet indpas i supermarkeder og specialforretninger.

Betegnelsen “Mikrobryggeri” bliver ofte brugt i flæng om alle bryggerier, der ikke er Carlsberg eller Royal Unibrew, men her har vi altså valgt at inddele bryggerierne i lidt flere kategorier.

I Kategorien Mikrobryggerier

Hvad er et regionsbryggeri?

Regionsbryggerier er her defineret som større bryggerier med årlig bryggekapacitet på op til 10 mio. liter.

Betegnelsen “Regionsbryggeri” tager navn efter gammel tid, hvor lokale bryggerier forsynede den omkringliggende region med øl.
I dag eksisterer kun få af de historiske regionsbryggerier – og de forsyner naturligvis ikke længere kun den omkringliggende region, men hele Danmark (og også ofte ud over landets grænser).

Når vi alligevel har valgt at tage regionsbryggerierne med i denne oversigt, skyldes det primært, at vi ikke ønsker at udelukke noget rigtigt godt øl på baggrund af en hårdt trukket kapacitetsgrænse.

I Kategorien Regionsbryggerier

Hvad er et fantombryggeri?

Fantombryggerier er en betegnelse for bryggerier uden egen produktion. Et typisk fantombryggeri udvikler og forfiner bryggeopskrifter, hvorefter man i samarbejde med brygmester hos et større bryggeri skalerer opskriften op, så øllet kan brygges i større mængder.

Herved nyder fantombryggeren godt af det større bryggeris udvidede faciliteter og kapacitet – uden at have et industrielt bryggeanlæg i kælderen.

Kategorien er lidt speciel, idet inddelingen går på bryggemetoden og ikke på bryggekapaciteten som de andre kategorier. Et bryggeri kan altså både tilhøre denne kategori, men samtidig også være et nano-/ eller mikrobryggeri.

I Kategorien Fantombryggerier

Andre bryggerityper

Craft breweries

Craft Breweries er en løs definition, der betegner et bryggeri der brygger “ … med respekt for de gamle håndværkstraditioner”.

Typisk vil det være mindre foretagender, men der er ikke nogen begrænsninger ift. størrelse eller kapacitet.

Brewpubs/-restauranter

Brewpubs og -restauranter er serveringssteder, der har et bryggeri tilknyttet. Her kan du få serveret en hjemmebrygget øl og ofte en bid mad til.

Brewpubs/-restauranter er ikke en særskilt kategori. Kategoriseringen gives på baggrund af bryggeriets karakter og brewpubs/-restauranter vil derfor altid være tilknyttet to kategorier – f.eks. angivet således: “Mikrobryggerier | Brewpubs/-restauranter”